ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγκατάσταση με προκαλωδιωμένο σε γυψοσανίδα

Posted by:

Εγκατάσταση με προκαλωδιωμένο σε γυψοσανίδα

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο .

Είναι σύνηθες πλέον πολλές εγκαταστάσεις να γίνονται μέσα από γυψοσανίδες είτε αυτές είναι στο ταβάνι είτε είναι σαν χωρίσματα χώρων .

Κανονικά με βάση τους κατασκευαστές γυψοσανίδων και κυρίως όταν υπάρχουν μεταξύ των φύλλων ειδικά μονωτικά ,πρέπει τα καλώδια και οι αγωγοί να τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες . Αυτό για τους εξής λόγους :

α)  Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από τη χρήση του καλωδίου μεγαλώνει όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε μονωτικά .

β) Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ελεγχόμενη και επεκτάσιμη.

γ) Τα καλώδια μπορεί να γδαρθούν η να τραυματιστούν από το τράβηγμα μέσα από τα κάθετα μεταλλικά χωρίσματα .

Female electrician

 

Όταν οι συνθήκες απαιτούν σωλήνες μέσα στις γυψοσανίδες ,ο προκαλωδιωμένος σωλήνας είναι ιδανική λύση .

Απίστευτο κέρδος χρόνου δίνοντας την δυνατότητα ελεγχόμενης εγκατάστασης .

0