ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κάντε καταχώρηση για να σας αποστείλουμε τον τιμοκατάλογο μας


 

Κάντε εγγραφή

ΗλεκτρολόγοςΚαταστημα ηλεκτρολογικου υλικούΕταιρεία φωτοβολταϊκώνΚατάστημα υδραυλικώνΤεχνική εταιρείαΆλλο
Θέλω να λαμβάνω ενημερωτικά email

// 40) return;
mce_preload_checks++;
try {
var jqueryLoaded=jQuery;
} catch(err) {
setTimeout(‘mce_preload_check();’, 250);
return;
}
try {
var validatorLoaded=jQuery(«#fake-form»).validate({});
} catch(err) {
setTimeout(‘mce_preload_check();’, 250);
return;
}
mce_init_form();
}
function mce_init_form(){
jQuery(document).ready( function($) {
var options = { errorClass: ‘mce_inline_error’, errorElement: ‘div’, onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} };
var mce_validator = $(«#mc-embedded-subscribe-form»).validate(options);
$(«#mc-embedded-subscribe-form»).unbind(‘submit’);//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator
options = { url: ‘http://bavelec.us4.list-manage.com/subscribe/post-json?u=9350e318395bd93d221cc52cd&id=df5deeabd5&c=?’, type: ‘GET’, dataType: ‘json’, contentType: «application/json; charset=utf-8»,
beforeSubmit: function(){
$(‘#mce_tmp_error_msg’).remove();
$(‘.datefield’,’#mc_embed_signup’).each(
function(){
var txt = ‘filled’;
var fields = new Array();
var i = 0;
$(‘:text’, this).each(
function(){
fields[i] = this;
i++;
});
$(‘:hidden’, this).each(
function(){
var bday = false;
if (fields.length == 2){
bday = true;
fields[2] = {‘value’:1970};//trick birthdays into having years
}
if ( fields[0].value==’MM’ && fields[1].value==’DD’ && (fields[2].value==’YYYY’ || (bday && fields[2].value==1970) ) ){
this.value = »;
} else if ( fields[0].value==» && fields[1].value==» && (fields[2].value==» || (bday && fields[2].value==1970) ) ){
this.value = »;
} else {
if (/\[day\]/.test(fields[0].name)){
this.value = fields[1].value+’/’+fields[0].value+’/’+fields[2].value;
} else {
this.value = fields[0].value+’/’+fields[1].value+’/’+fields[2].value;
}
}
});
});
return mce_validator.form();
},
success: mce_success_cb
};
$(‘#mc-embedded-subscribe-form’).ajaxForm(options);

});
}
function mce_success_cb(resp){
$(‘#mce-success-response’).hide();
$(‘#mce-error-response’).hide();
if (resp.result==»success»){
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(resp.msg);
$(‘#mc-embedded-subscribe-form’).each(function(){
this.reset();
});
} else {
var index = -1;
var msg;
try {
var parts = resp.msg.split(‘ – ‘,2);
if (parts[1]==undefined){
msg = resp.msg;
} else {
i = parseInt(parts[0]);
if (i.toString() == parts[0]){
index = parts[0];
msg = parts[1];
} else {
index = -1;
msg = resp.msg;
}
}
} catch(e){
index = -1;
msg = resp.msg;
}
try{
if (index== -1){
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(msg);
} else {
err_id = ‘mce_tmp_error_msg’;
html = ‘

‘+msg+’

‘;

var input_id = ‘#mc_embed_signup’;
var f = $(input_id);
if (ftypes[index]==’address’){
input_id = ‘#mce-‘+fnames[index]+’-addr1′;
f = $(input_id).parent().parent().get(0);
} else if (ftypes[index]==’date’){
input_id = ‘#mce-‘+fnames[index]+’-month’;
f = $(input_id).parent().parent().get(0);
} else {
input_id = ‘#mce-‘+fnames[index];
f = $().parent(input_id).get(0);
}
if (f){
$(f).append(html);
$(input_id).focus();
} else {
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(msg);
}
}
} catch(e){
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).show();
$(‘#mce-‘+resp.result+’-response’).html(msg);
}
}
}

// ]]>