Τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ CONDUR CONFLEX αποτελούνται από στηρίγματα σωλήνων,μούφες σύνδεσης,καμπύλες σωλήνων και ρακόρ σύνδεσης με τα στεγανά κουτιά.
Για τα στηρίγματα CONDUR πατήστε εδώ
Για τις μούφες σύνδεσης CONDUR πατήστε εδώ
Για τις καμπύλες σωλήνων CONDUR πατήστε εδώ
Για τα ρακόρ σύνδεσης CONDUR πατήστε εδώ
Εξαρτήματα 3321 750N μπορείτε να δείτε εδώ

Στηρίγματα Σωλήνων

Μούφα Σύνδεσης Σωλήνων

Καμπύλη Άκαμπτων και Διαμορφώσιμων Σωλήνων

Ρακόρ Στεγανών Κουτιών Διακλάδωσης