Τα ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΒΙΔΗΣ προορίζονται για επιφανειακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.Συνδυάζονται με τις σωλήνες για διαχείριση καλωδίων CONDUR – CONFLEX.
Για στεγανά κουτιά διακλάδωσης με αποσπώμενες βαθμιδωτές τάπες πατήστε εδώ
Για στεγανά κουτιά διακλάδωσης με ίσιες αποσπώμενες τάπες πατήστε εδώ
Για στεγανά κουτιά διακλάδωσης χωρίς τάπες (τυφλό) πατήστε εδώ

Κουτιά Στεγανά Διακλάδωσης Κουβίδης

Κουτιά Στεγανά Διακλάδωσης Κουβίδης

Κουτιά Στεγανά Διακλάδωσης Κουβίδης