ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ

ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ χρησιμοποιούνται για τις διακλαδώσεις των εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΚΟΥΤΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ-GEWISS

Διατίθενται σε γκρι χρώμα σε διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: