ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΑΦ PVC

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΑΦ PVC είναι εξαρτήματα σε σχήμα ταφ για τις σωλήνες RIGID 3321.

ενώσεις ταφ

Διατίθενται σε απαλό γκρι χρώμα και σε διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: