ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ

Τα ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ είναι πλαστικά φρεάτια για διακλαδώσεις σε εγκαταστάσεις σε κήπους.

Επίσης χρησιμοποιούνται για χρήση αποχέτευσης από σωλήνες PVC.

Διατίθενται σε διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: