ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC

ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC είναι εξαρτήματα για τις σωλήνες RIGID 3321.

ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC

Διατίθενται σε απαλό γκρι χρώμα και σε διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: