ΜΟΥΦΕΣ PVC

ΟΙ ΜΟΥΦΕΣ PVC είναι οι ενώσεις για τις σωλήνες RIGID 3321.

Μούφες σωλήνων ,ενώσεις σωλήνων από PVC

Διατίθενται σε απαλό γκρί χρώμα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: