ΜΟΥΦΕΣ ΣΠΙΡΑΛ PVC

ΟΙ ΜΟΥΦΕΣ ΣΠΙΡΑΛ PVC είναι οι ενώσεις των σπιράλ σωλήνων 3321.

ΜΟΥΦΕΣ ΣΠΙΡΑΛ PVC

Διατίθενται σε διάφανο χρώμα σε διαστάσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: