ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ο Προκαλωδιωμένος Σωλήνας είναι σωλήνας που εμπεριέχει αγωγούς, καλώδια ή σύρμα σαν οδηγό σε κουλούρες των εκατό και πενήντα μέτρων .

Οι κατηγορίες του προκαλωδιωμένου σωλήνα είναι οι παρακάτω: