ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με εύκαμπτα καλώδια, προσφέρεται σε διατομή σωλήνας Φ16 και Φ20 σε γκρι χρώμα και πλήθος καλωδίων  σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Εύκαμπτα-Προκαλωδιωμένος σωλήνας