ΗΧΕΙΩΝ

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΗΧΕΙΩΝ προσφέρεται με διατομή σωλήνας Φ16 σε μπλέ χρώμα σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί:

Ηχείων-Προκαλωδιωμένος σωλήνα