ΝΥΑ ( H07V-U )

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με ΝΥΑ ( H07V-U) προσφέρεται σε διατομές σωλήνα από Φ16 μέχρι Φ32 σε γκρί η λευκό χρώμα σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί: