ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ προσφέρεται με διατομή σωλήνας Φ16 σε λευκό,γκρί,μπλέ ή πράσινο χρώμα ανάλογα με το είδος .

ομοαξονικά=προκαλωδιωμένος σωλήνας
Τα είδη που προσφέρονται φαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί: