ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ προσφέρεται με διατομή σωλήνας Φ16 σε λευκό χρώμα σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί:

συναγερμού-προκαλωδιωμένος σωλήνας