Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ

Σωλήνας διπλού τοιχώματος Geoflex