ΜΟΥΦΕΣ CAVIDOTTO

ΟΙ ΜΟΥΦΕΣ CAVIDOTTO περιλαμβάνονται σε κάθε κουλούρα 50 μέτρων (1 ανά κουλούρα).

ΜΟΥΦΕΣ CAVIDOTTO

Διατίθενται και χωριστά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μούφες Cavidotto