ΣΩΛΗΝΕΣ GEONFLEX 750N

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEONFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.
Σωλήνας διπλού τοιχώματος Geoflex

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην Εμμ.Κουβίδης ΑΒΕΕ