ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB 450L

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB ΚΟΥΒΙΔΗΣ προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ

Σωλήνας διπλού τοιχώματος Geosub

Παρόμοια σωλήνα πολυαιθυλενίου μπορείτε να δείτε Εμμ.Κουβίδης ΑΒΕΕ