Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB ΚΟΥΒΙΔΗΣ προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ
Παρόμοια σωλήνα πολυαιθυλενίου μπορείτε να δείτε εδώ

Σωλήνας διπλού τοιχώματος Geosub