Σωλήνες αποστράγγισης POLIDREN

Ο POLIDREN είναι διάτρητος σωλήνας πολυαιθυλενίου, με δομημένο εξωτερικό και λείο εσωτερικό τοίχωμα.

Χρώμα :Αρχικά ήταν πράσινο και πλέον είναι μαύρο.

Σωλήνες αποστράγγισης POLIDREN

Διατίθεται σε κουλούρες στις διαμέτρους από Φ63mm μέχρι Φ200 mm σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Έχει αντοχή στην συμπίεση υψηλότερη από 300Ν με παραμόρφωση της εξωτερικής του διαμέτρου ίση με 5%.

Οι διατρήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την περιφέρεια του σωλήνα, ανά 120 μοίρες για τις διαμέτρους Φ110mm και Φ160mm και ανά 60 μοίρες για τις διαμέτρους Φ90mm και Φ200mm.

Όλες οι διατρήσεις έχουν πάχος 2mm, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή αντικειμένων στο σωλήνα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει φραγμό και αισθητή μείωση της αποστραγγιστικής ικανότητας του σωλήνα.

Παραδείγματα εγκατάστασης σωλήνων αποστράγγισης