ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΚΟΥΒΙΔΗΣ 1250Ν

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΚΟΥΒΙΔΗΣ 1250Ν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τα αντίστοιχα εξαρτήματα τους(στηρίγματα, ρακόρ, καμπύλες, μούφες).