Οι ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΕΣ CONFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ προορίζονται για επιφανειακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών μηχανικών απαιτήσεων που απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας όπως βιομηχανικοί χώροι, μεγάλα κτιριακά έργα, εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α. Η υψηλή αντοχή στην κρούση, σε χαμηλές θερμοκρασίες, τον καθιστούν ιδανικό σε ψυχρά περιβάλλοντα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Για μικρότερες μηχανικές καταπονήσεις και εσωτερικούς χώρους (750Ν) πατήστε εδώ

Σπιράλ Σωλήνες Conflex Κουβίδης