ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ PVC

ΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ PVC είναι τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη στήριξη των σωλήνων RIGID 3321.

Στηρίγματα PVC,κολάρα PVC,Κολάρα PVC

Διατίθενται σε απαλό γκρι χρώμα σε διαστάσεις σύμφωνα τον πίνακα που ακολουθεί: