Εδώ θα δείτε τα άρθρα μας για τον τρόπο εγκατάστασης του προκαλωδιωμένου σωλήνα και των σωλήνων πολυαιθυλενίου .

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ,ανάλογα με την κατασκευή ,χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

Οι εγκαταστάσεις σωλήνων πολυαιθυλενίου με σωλήνες διπλού τοιχώματος για διέλευση καλωδίων και αποστράγγιση είναι οι παρακάτω: