Καλωσήρθατε στην BAVELEC - Γ. ΜΠΑΒΑΡΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Η εταιρεία BAVELEC Γ.ΜΠΑΒΑΡΕΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ δραστηριοποιείται στην Εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού με βασικό προϊόν τον προκαλωδιωμένο σωλήνα.Είναι σωλήνας  από πολυπροπυλένιο που εμπεριέχει αγωγούς η καλώδια για εγκαταστάσεις μέσα στο μπετόν καθώς και για χωνευτές ή επιδαπέδιες εγκατάστασεις.

Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,επισκευές ,Νέο Ψυχικό,Ψυχικό,Φιλοθέη

Με βάση την γνώση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες επισκευών και εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της έδρας της (Νέο Ψυχικό) και των βορείων προαστείων.

Η πολύχρονη πείρα μας καθώς και η αμεσότητα και ο επαγγελματισμός δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να λύσει κάθε πρόβλημα ηλεκτρολογικής φύσεως.

Προκαλωδιωμένοι Σωλήνες

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας είναι σωλήνας που εμπεριέχει αγωγούς, καλώδια ή σύρμα σαν οδηγό σε κουλούρες των εκατό και πενήντα μέτρων. Οι κατηγορίες του προκαλωδιωμένου σωλήνα είναι οι παρακάτω:

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για διέλευση καλωδίων (Cavidotto) και σωλήνες αποστράγγισης νερού (Polidren).

Φρεάτια - Καπάκια ΚΙΟ

Κυβοσχήματα (πλαστικά φρεάτια) για διακλαδώσεις σε εγκαταστάσεις σε κήπους και Καπάκια Συνθετικά ΚΙΟ διαφόρων τύπων και σχημάτων.

Σωλήνες PVC - Εξαρτήματα - Κουτιά

Οι εξωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκτελούνται με τους ευθύγραμμους σωλήνες από PVC IRL 3321. Συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εξαρτήματα στήριξης και ένωσης καθώς και από τα στεγανά κουτιά με IP44. Για περιπτώσεις που απαιτείται καμπυλότητα υπάρχουν οι σπιράλ σωλήνες από PVC 3321 που συμπληρώνουν τη γκάμα.