ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ προσφέρεται με διατομή σωλήνας Φ16 σε λευκό χρώμα.

Description

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ προσφέρεται με διατομή σωλήνας Φ16 σε λευκό ή μπλε χρώμα σύμφωνα με το διπλανό πίνακα.

Δείτε εδώ παραδείγματα εφαρμογών

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ