ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ διατομής 0,8mm προσφέρεται με διατομή σωλήνα Φ16 σε μπλέ χρώμα.

Description

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ διατομής 0,8mm προσφέρεται με διατομή σωλήνα Φ16 σε μπλέ χρώμα σύμφωνα με το διπλανό πίνακα.

Δείτε εδώ παραδείγματα εφαρμογών

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ