ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB 450L ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB ΚΟΥΒΙΔΗΣ προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.

Description

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB ΚΟΥΒΙΔΗΣ προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.
Παρόμοια σωλήνα πολυαιθυλενίου μπορείτε να δείτε εδώ

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε: Εμμ.Κουβίδης ΑΒΕΕ