ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Εγκατάσταση σε γυψοσανίδαΗ ηλεκτρολογική Εγκατάσταση σε Γυψοσανίδα πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο .

Είναι σύνηθες πλέον πολλές εγκαταστάσεις να γίνονται μέσα από γυψοσανίδες είτε αυτές είναι στο ταβάνι είτε είναι σαν χωρίσματα χώρων .

Με βάση τους κατασκευαστές γυψοσανίδων και κυρίως όταν υπάρχουν μεταξύ των φύλλων ειδικά μονωτικά ,πρέπει τα καλώδια και οι αγωγοί να τοποθετούνται μέσα σε σωλήνες . Αυτό για τους εξής λόγους :

  • Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από τη χρήση του καλωδίου μεγαλώνει όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε μονωτικά
  • Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ελεγχόμενη και επεκτάσιμη.
  • Τα καλώδια μπορεί να γδαρθούν η να τραυματιστούν από το τράβηγμα μέσα από τα κάθετα μεταλλικά χωρίσματα

Όταν η μελέτη των έργων και οι  συνθήκες απαιτούν σωλήνες μέσα στις γυψοσανίδες ,η εγκατάσταση σε γυψοσανίδα με τον προκαλωδιωμένο σωλήνα είναι ιδανική λύση.

Το πέρασμα της σωλήνας γίνεται μέσα από τα ανοίγματα των μεταλλικών χωρισμάτων .Μπορεί ο ηλεκτρολόγος χωρίς κίνδυνο τραυματισμού των αγωγών ,να περάσει σωλήνα με ΝΥΑ και όχι καλώδιο ΝΥΜ.

Το κόστος λοιπόν πρακτικά είναι το ίδιο αλλά το αποτέλεσμα μας δίνει μία ελεγχόμενη εγκατάσταση.

Απίστευτο κέρδος χρόνου δίνοντας την δυνατότητα ελεγχόμενης εγκατάστασης .

Μπορείτε να δείτε ένα αντίστοιχο άρθρο εδώ

Για πληροφορίες και τιμές ,μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ