ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ POLIDREN

Σωλήνες αποστράγγισης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ POLIDRENΤο κύριο χαρακτηριστικό των αποστραγγιστικών σωλήνων είναι η δυνατότητα συλλογής του ύδατος και η αποβολή του.
Για να πραγματοποιηθεί ο πρώτος στόχος, είναι απαραίτητες οι διατρήσεις στον σωλήνα, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να εισέλθει μέσα στον σωλήνα.

Για να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνσή του θα πρέπει να υπάρχει η ικανοποιητική κλίση, χωρίς εμπόδια, έτσι ώστε να υπάρχει ροή.

Οι καλύτεροι αποστραγγιστικοί σωλήνες στο εμπόριο είναι οι σωλήνες διπλού τοιχώματος της Polieco, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, δομημένοι εξωτερικά – λείοι εσωτερικά οι οποίοι έχουν την ονομασία Polidren .

Τυποποιημένες διατρήσεις 360° και 220°Οι αποστραγγιστικοί σωλήνες μπορούν να συλλέγουν το νερό, λόγω των διατρήσεων που βρίσκονται ανάμεσα στις πτυχές του σωλήνα (κάθετες στον άξονα του σωλήνα).

Στο Polidren, όπως φαίνεται στις εικόνες, οι διατρήσεις είναι 360 μοίρες σε απόσταση 120 μοίρες η κάθε διάτρηση από την άλλη για τις διαμέτρους από 110mm μέχρι 160mm και κάθε 60 μοίρες για την διάμετρο Φ90mm.

Όλες οι διατρήσεις έχουν το ίδιο πάχος 2mm για την αποφυγή του φραγμού της σχισμής από κάποιο σωματίδιο με την πάροδο του χρόνου.
Η επιλογή της διάτρησης κάθετα στον άξονα του σωλήνα και όχι κατά μήκος ή διαγώνια, έγινε λόγω του ότι η σχισμή είναι ανάμεσα στις δύο πτυχώσεις.

Έτσι προστατεύεται από το φράξιμο της διάτρησης από τα περιβάλλοντα υλικά.

Ο συνδυασμός του μήκους και του πάχους λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε ο σωλήνας να λειτουργεί ως φίλτρο. Έτσι γίνεται διαχωρισμός του νερού από τα αιωρούμενα σωματίδια.

Το πάχος των τοιχωμάτων του σωλήνα και η δομή των πτυχώσεων εγγυάται μεγάλη αντοχή στην συμπίεση και στην παραμόρφωση.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τιμές εδώ

Τοποθέτηση σωλήνων

Για τη σωστή και αποτελεσματική τοποθέτηση ενός διάτρητου σωλήνα, είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν οι παρακάτω υποδείξεις:

  • Να καλυφθούν τα πλαϊνά του ορύγματος με ένα γεωύφασμα;
  • Να δημιουργηθεί μία βάση έδρασης από επιλεγμένο υλικό (χαλίκι κοκκομετρίας 3 – 5mm) πάχους 10cm, για την αποφυγή της απευθείας τοποθέτησης των πτυχώσεων του σωλήνα στο πιο βαθύ σημείο του ορύγματος.
  • Πλήρωση του ορύγματος γύρω από τα τοιχώματα του σωλήνα μέχρι 40cm πάνω από την κορυφή του σωλήνα με επιλεγμένο υλικό (χαλίκι κοκκομετρίας 3–5mm), στη συνέχεια κλείνουμε με τις δύο λωρίδες του γεωυφάσματος πάνω το υλικό πλήρωσης.
  • Τελειώνουμε καλύπτοντας το όρυγμα με τα υλικά της εκσκαφής.

Σωλήνες αποστράγγισης POLIDREN

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ καλή συμπίεση με ειδικά μηχανήματα και να μη γίνεται διέλευση σκαπτικών μηχανημάτων ή άλλων μηχανημάτων μεγάλου βάρους και οχημάτων πάνω από το όρυγμα κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης του σωλήνα.