ΣΩΛΗΝΕΣ GEONFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEONFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.

Description

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEONFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε: Εμμ.Κουβίδης ΑΒΕΕ