ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ

Τα ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ είναι πλαστικά φρεάτια για διακλαδώσεις σε εγκαταστάσεις σε κήπους.

Description

Τα ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ είναι πλαστικά φρεάτια για διακλαδώσεις σε εγκαταστάσεις σε κήπους.

Επίσης χρησιμοποιούνται για χρήση αποχέτευσης από σωλήνες PVC.

Διατίθενται σε διαστάσεις σύμφωνα με το διπλανό πίνακα.

ΚΥΒΟΣΧΗΜΑΤΑ