ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ GEONFLEX 750N ΚΟΥΒΙΔΗΣ

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.

Description

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ GEOFLEX ΚΟΥΒΙΔΗΣ 750N προορίζονται για υπόγεια δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, έργα αστικής ανάπτυξης, έργα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) και κατασκευαστικά έργα.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε: Εμμ.Κουβίδης ΑΒΕΕ